از 22 کاوآ تا 2250 کاوآ
ژوئن 4, 2017
پرکینز
ژوئن 4, 2017


mtu01
mtu02

GAS ENGINE SYSTEMS

Continuous power - 50 Hz
MTU Onsite Genset Electrical Thermal Methane
Energy Type Type Output Output Number
   kW el kW th 
GB 772   N5AoE 8V 4000772434> 70
GB 849   N5AoE 8V 4000849483> 80
GB 1166  N5AoE 12V 40001166660> 70
GB 1286  N5AoE 12V 40001286729> 80
GB 1562  N5AoE 16V 40001562872> 70
GB 1712  N5AoE 16V 40001712979> 80
GB 1948  N5AoE 20V 400019481078> 70
GB 1245  N5AoE 20V 400021451210> 80

a